શાંત, સંપૂર્ણ સ્ટાર દબાણ વ્યક્તિ-તમે જાણો છો પોર્ન સાથે લેડી

જોવાઈ: 1007
MF માત્ર spurts 6 ઝડપી જેટ બદલે તેમના સામાન્ય 8-9 - મને લાગે છે કે તે હોઈ શકે છે કારણે ટૂંકા ડિક. પણ પોર્ન સાથે લેડી નોંધ છેલ્લા 22 સેકન્ડ છે માસ્ટર?? :D (તે, અલબત્ત, ખૂબ જ યોગ્ય છે!)